Common Entrance Test 2023 | STD:-6 Common Entrance Test 2023 | કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા |

ધોરણ 6 થી 12ના શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાયુક્ત નિઃશુલ્ક શિક્ષણ માટેની અમૂલ્ય તક | STD:-6 Common Entrance Test 2023 | કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા |

Common Entrance Test 2023 :- ધોરણ 6 થી 12ના શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાયુક્ત નિઃશુલ્ક શિક્ષણ માટેની અમૂલ્ય તકધોરણ 6 માટે Common Entrance Test 2023 ( STD:-6 Common Entrance Test 2023 ) (કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા)

STD:-6 Common Entrance Test 2023 શાળા ની વિગત

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આગામી શૈક્ષણિક સત્ર 2023-24થી સામાજિક ભાગીદારી દ્વારા નીચે દર્શાવેલ યોજનાઓ શરુ થઇ રહીં છે.

  • જ્ઞાનશક્તિ રેસીડેન્શિયલ સ્કુલ્સ
  • જ્ઞાનશક્તિ ટ્રાયબલ રેસીડેન્શિયલ
  • સ્કુલ્સજ્ઞાનસેતુ ડે સ્કુલ્સ
  • રક્ષાશક્તિ સ્કુલ્સ

STD:- Common Entrance Test 2023 આધુનિક શૈક્ષણિક માળખું

  • આ શાળાઓમાં ગુજરાત રાજ્યના સરકારી શાળાઓમાં ભણતા પ્રતિભાશાળી વિધાર્થીઓની ઓળખ કરી તેમને શ્રેષ્ઠ ભૌતિક અને ડીઝીટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુવિધાઓથી સજ્જ ભવિષ્યલક્ષી ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ આપવામાં આવશે. વિધાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે આધુનિક શૈક્ષણિક માળખું, રેસીડેન્શિયલ સ્કુલ્સમાં નિવાસી છાત્રાલય, રમત-ગમત, કલા અને કૌશલ્ય તાર્લીમ, શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ પદ્ધતિઓ અને ઉચ્ચ અધ્યાપન સામગ્રી વગેરે સુવિધાઓ પ્રદાન કરવામાં આવશે. પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓની પ્રતિભાનું સંવર્ધન કરવામાં આવશે અને તેઓને કારકિર્દી માર્ગદર્શન સાથે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરાવવામાં આવશે.
  • ઉપરોક્ત શાળાઓમાં તેમજ મોડેલ સ્કુલ્સમાં 2023-24ના રૌક્ષણિક વર્ષમાં ધોરણ માં પ્રવેશ મેળવવા માટે રાજ્યસ્તરની Common Entrance Test (કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા) લેવાનું આયોજન છે. આ તમામ શાળાઓ ધોરણ 6 થી 12ની રહેશે અને તેમાં સંપૂર્ણ શિક્ષણ તમામ વિર્ધાર્થીઓ માટે નિઃશુલ્ક રહેશે.

STD:-6 Common Entrance Test પ્રવેશ માટેની યોગ્યતા :-

  • સરકારી અને અનુઘનિત શાળાઓમાં ધોરણ 1 થી કનો અભ્યાસ કરેલ હોય તથા ધોરણ નો અભ્યાસ પૂર્ણ કરનાર વિધાર્થીઓ ઉપરોક્ત તમામ શાળાઓમાં ધોરણ માટે કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા આપી શકો. આ કોમન પ્રવેશ પરીક્ષાના મેરીટના આધારે ધોરણ માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.- સ્વનિર્ભર / ખાનગી શાળાઓના ધોરણ ડનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરનાર વિધાર્થીઓ ક્ત રક્ષાશક્તેિ સ્કુલ્સ, મોડલ સ્કુલ્સના ધોરણ 6ના પ્રવેશ માટે આ કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા આપી શક્શે. આ કોમન પ્રવેશ પરીક્ષાના મેરીટના આધારે ધોરણ 6માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

ઓનલાઈન ફોર્મ

  • STD:-6 Common Entrance Test ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનો સમય ગાળો : 23 માર્ચ 2023 થી 05 એપ્રિલ 2023

કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા

  • પ્રવેશ પરીક્ષાની તારીખ: 27 એપ્રિલ, 2023

નોંધ

  • ઉક્ત જાહેરાતની વધુ વિગતો રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડની વેબસાઈટ www.sebexam.org પર જોઇ શકાશે જેની સંબંધિતોએ નોંધ લઇ 23 માર્ચ 2023 થી 05 એપ્રિલ 2022 સુધી ઓનલાઇન આવેદનપત્રો ભરવા જણાવવામાં આવે છે.

અરજી કરવા માટે મહત્વ ની લિંક

જાહેરાત માટેઅહિં ક્લિક કરો
What’s App ગ્રુપ અહિં ક્લિક કરો
જીલ્લા વાઈઝ
What’s App ગ્રુપ
અહિં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક:

વોટ્સએપ ગ્રુપમાં સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment