Khatakiy Paper | Khatakiy Pariksha | MCQ Quiz | Online Test :-1 | Khatakiya Pariksha Study Material | પેપર નંબર1 ગુજરાતી વ્યાકરણ |

પેપર નંબર1 ગુજરાતી વ્યાકરણ નમસ્કાર મિત્રો અહી લેવામા આવેલી ખાતાકીય પરીક્ષા ની ઓનલાઈન Quiz ની માહિતી આપવામાં આવેલી છે જેમાં examination બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી પરિક્ષા પેપર નંબર1 ગુજરાતી વ્યાકરણ, ની માહિતી તેમજ પ્રેક્ટિસ માટે MCQ ટાઈપ પ્રશ્ર્નો ની પ્રેક્ટિસ ક્વિઝ માહિતી આપેલ છે. પેપર વિશે માહિતી Khatakiy Exam :- પેપર નંબર1 ગુજરાતી વ્યાકરણ,ખાતાકીય પરીક્ષા … Read more

khatakiya exam paper:- 1Khatakiy Pariksha | Khatakita Exam Departmental Examination | Khatakiy Exam | પેપર નંબર1 ગુજરાતી વ્યાકરણ | k

પેપર નંબર1 ગુજરાતી વ્યાકરણ ના પ્રશ્ન નંબર 1 થી 10 1). ‘મારે ગાંધીજીનું પુસ્તક વાંચવું છે’ : વાક્યમાં કૃદંત ઓળખાવો. A.ભવિષ્ય કૃદંત B.વર્તમાન કૃદંત C.સામાન્ય D.ભૂત કૃદંત જવાબ :- A.ભવિષ્ય કૃદંત 2).પદનું મૂળ અંગ જ વિશેષણનું હોય તેને કેવું વિશેષણ કહે છે ? A.સાધિત B.ગુણવાચક C.સાદું D.વિકારી જવાબ :- C.સાદું 3)‘મહેશ ઉઠીને દાતણ કરે છે.’ … Read more

Khatakiy Paper | Khatakiy Pariksha | MCQ Quiz | Online Test :-2 | Khatakiya Pariksha Study Material | Paper no.2 ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ 1993 |

પેપર નંબર:-2 ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ 1993 નમસ્કાર મિત્રો અહી લેવામા આવેલી ખાતાકીય પરીક્ષા ની ઓનલાઈન Quiz ની માહિતી આપવામાં આવેલી છે જેમાં examination બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી પરિક્ષા પેપર નંબર:-2 ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ 1993, ની માહિતી તેમજ પ્રેક્ટિસ માટે MCQ ટાઈપ પ્રશ્ર્નો ની પ્રેક્ટિસ ક્વિઝ માહિતી આપેલ છે. પેપર વિશે માહિતી Khatakiy Exam :- પેપર … Read more

Khatakiy Exam Departmental Examination Lower Level Exam

ખાતાકીય પરીક્ષા. નમસ્કાર મિત્રો અહીં મૂકવામાં આવેલ માહિતી ખાતાકીય પરીક્ષા (Khatakiy Exam Departmental Examination Lower Level Exam) ની છે જેમાં નિમ્ન કક્ષા ના કર્મચારી એમપી અને એફએડબલ્યુ ને લાગુ પડે છે જેને અનુસંધાને ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર બે ની માહિતી નીચે મુજબની છે ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર 2. અહીં મૂકવામાં આવેલી માહિતી ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર(Khatakiy … Read more

khatakiy Exam Pepar No. :- 4 Quiz 10/01/2023

આજ ની આ ટેસ્ટ જેમાં ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર 4 ભારત નું બંધારણ ની 10 માર્ક્સ ટેસ્ટ ઓનલાઈન ખાતાકીય ટેસ્ટ હોય સરકારી કર્મચારીઓ માટે પ્રમોશન અથવા ગ્રેડેશન માટે ખાતાકીય પરીક્ષા માટે અતી મહત્વ ની ખાતાકીય પરીક્ષા માટે ક્વિઝ MCQ પ્રશ્નો દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેથી તમામ કર્મચારીઓ ને ઉપયોગી થઈ શકે.

khatakiy Exam Pepar No. :- 3 Quiz 09/01/2023

ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર ૩ ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમો, 2002 નમસ્કાર મિત્રો અહીં મૂકવામાં આવેલી માહિતી ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર ૩ ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમો, 2002, ની માહિતી આપવામાં આવેલી છે જેની માહિતી કર્મચારીઓની ખાતાકીય પરીક્ષા માટે ઉપયોગી હોય જેથી અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત અભ્યાસ અને પ્રેક્ટિસ માટે હોય જેની ”PDF” ફાઈલ … Read more

khatakiy Exam Pepar No. :- 1 Quiz 09/01/2023

ખાતાકીય પરીક્ષા :- પેપર નંબર 1 અંગ્રેજી વ્યાકરણ નમસ્કાર મિત્રો અહીં મૂકવામાં આવેલી માહિતી ખાતાકીય પરીક્ષા :- પેપર નંબર 1 અંગ્રેજી વ્યાકરણ, ની માહિતી આપવામાં આવેલી છે જેની માહિતી કર્મચારીઓની ખાતાકીય પરીક્ષા માટે ઉપયોગી હોય જેથી અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત અભ્યાસ અને પ્રેક્ટિસ માટે હોય જેની ”PDF” ફાઈલ પેપર નંબર વાઈઝ મૂકવામાં આવેલી છે … Read more

ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર :- 3 | khatakiy Exam Pepar No. :- 3

પેપર નંબર 2 ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ 1993 નમસ્કાર મિત્રો અહીં મૂકવામાં આવેલી માહિતી ખાતાકીય પેપર નંબર 3 ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ 1993 જેમાં ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, ની માહિતી આપવામાં આવેલી છે જેની માહિતી કર્મચારીઓની ખાતાકીય પરીક્ષા માટે ઉપયોગી હોય જેથી અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત અભ્યાસ અને પ્રેક્ટિસ માટે હોય જેની ”PDF” ફાઈલ … Read more

ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર :- 1 | khatakiy Exam Pepar No. :- 1 Quiz 04/01/2023

ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર :- 1 નમસ્કાર મિત્રો અહીં મુકવામાં આવેલ માહિતી સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર :- 1 માટે અંગ્રેજી વ્યાકરણ ની માહિતી માત્ર અભ્યાસ અને પ્રેક્ટિસ માટે (pdf) પેપર નંબર મૂકવામાં આવેલ છે જેથી કરીને કર્મચારીઓને પરીક્ષા માટે તૈયારી કરી શકે તેમજ pdf તૈયારી માટે ઓનલાઈન ખાતાકીય ટેસ્ટ મૂકવામાં આવશે. જેથી … Read more