Gujrat Vidyapith Recruitment 2023 | Advertisement No. 01/2023-24 | Last date of online Application 24.06.2023 Up to 5:30 PM | ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ભરતી 2023 | જાહેરાત નંબર 01/2023-24 | ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 24.06.2023 સાંજે 5:30 સુધી |

Gujrat Vidyapith Recruitment 2023

Gujrat Vidyapith Recruitment 2023 | Advertisement No. 01/2023-24 | Last date of online Application 24.06.2023 Up to 5:30 PM | ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ભરતી 2023 | જાહેરાત નંબર 01/2023-24 | ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 24.06.2023 સાંજે 5:30 સુધી |

Gujrat Vidyapith Recruitment 2023

2023: ગુજરાત વિધ્યાપીઠ અમદાવાદ દ્વારા માત્ર સંસ્થા- નિર્માણમાં વિશ્વાસ ધરાવતા કરાર આધારિત લાયક, ઉત્સાહી, સમર્પિત, કુશળ અને પ્રતિબદ્ધ વ્યક્તિઓ માટે સિવિલ એન્જિનિયર, આસિસ્ટન્ટ સિવિલ એન્જિનિયર, સેક્શન ઓફિસર, સહાયક, ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ અને લેબ આસિસ્ટન્ટ વગેરે જગ્યાઓ માં લાયક ઉમેદવારો ઓનલાઈન ફોર્મ સબમિટ તારીખ 24/06/2023 સુધી કરવાના રહેશે.

Gujrat Vidyapith Recruitment 2023 નાં આર્ટીકલમાં આપણે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ભરતી 2023 વિષે વાત કરવાના છીએ તમને અન્ય કોઈ સમસ્યા હોય તો નીચે કોમેન્ટ કરી શકો છો.

સંસ્થાનું નામGujrat Vidyapith Recruitment 2023
પોસ્ટનું નામવિવિધ પોસ્ટ
લાયકાતધોરણ 12 પાસ
પગાર ધોરણ 25,000/-
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ24 જૂન, 2023
વેબસાઈટwww.
gujaratvidyapith.org

લાયકાત :- Gujrat Vidyapith Recruitment 2023 Education Qualification;

ઉમેદવારો માટે લાયકાતના માપદંડો માટે 10, 12, ડિપ્લોમા, ડિગ્રી, ગ્રેજ્યુએશન, BCA, B.Com, B.Ed, B.Sc, BRS, B.EI.Ed, M.Com સહિત શિક્ષણના વિવિધ સ્તરોમાં પાસિંગ ગ્રેડની આવશ્યકતા છે., MCA, MRS, MSW/MRM. વધુમાં, DCA અને PGCA ની સફળતાપૂર્વક પૂર્ણતા પણ જરૂરી છે.

પોસ્ટનું નામ Gujrat Vidyapith Recruitment 2023

ગુજરાત વિધ્યાપીઠ અમદાવાદ દ્વારા નીચે મુજબ આપેલ જગ્યાઓ પર ભરતી કરશે.

સિવિલ એન્જિનિયર

આસિસ્ટન્ટ સિવિલ એન્જિનિયર

સેક્શન ઓફિસર-

સહાયક.ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ

લેબ આસિસ્ટન્ટ (હોમ સાયન્સ ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન)

રિસેપ્શનિસ્ટવોર્ડન (સ્ત્રી)

વોર્ડન (પુરુષ)

અપર ડિવિઝન ક્લાર્ક (UDC)

એકાઉન્ટન્ટ- કોચ (બેડમિન્ટન)

કોચ (સ્વિમિંગ) (પુરુષ)

કોચ (સ્વિમિંગ) (સ્ત્રી)

સંગ્રહાલય સહાયક

લોઅર ડિવિઝન ક્લાર્ક (LDC)

ડ્રાઈવરમલ્ટી-ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS)

કૂક-કમ- કિચન એટેન્ડન્ટ

ગ્રાઉન્ડમેન

ચોકીદાર

એટેન્ડન્ટ

જરૂરી ડૉક્યુમેન્ટ Gujrat Vidyapith Recruitment 2023

ફોટો/સહી

જાતિનો દાખલો (લાગુ પડતો હોય તો)*

નોન-ક્રિમિલેયર સર્ટિ (OBC માટે)

આધાર કાર્ડ

લાયકાત માર્કશીટ

અનુભવનું પ્રમાણપત્ર

કોમ્પ્યુટર નું સર્ટિ (જો હોય તો)

મોબાઈલ નંબર

ઈમેઈલ ID

જુઓ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે Gujrat Vidyapith Recruitment 2023 આવેદન કરવું ?

* સ્ટેપ 1. અન્ય કંઈપણ પહેલાં, તે હિતાવહ છે કે તમે અધિકૃત ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મની મુલાકાત લો.

સ્ટેપ 2. અરજી ફોર્મને લગતી સંપૂર્ણ વિગતો મેળવો.

સ્ટેપ 3. જો અરજી ફોર્મ ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ ન હોય, તો હાર્ડ કોપી અરજી પૂર્ણ કરો. અરજી ફોર્મ ઓનલાઈન સુલભ હોવું જોઈએ, તો ઓનલાઈન ફોર્મનો ઉપયોગ કરીને અરજી કરો.

સ્ટેપ 4. જો ફોર્મ ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ ન હોય તો, અરજી ફોર્મ મેળવો અને તમારી અરજી સાથે આગળ વધો.

સ્ટેપ 5. એપ્લિકેશન પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી કાગળને ઍક્સેસ કરવા માટે, તે સલાહ આપવામાં આવે છે કે તમે સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.

સ્ટેપ 6. જરૂરી દસ્તાવેજોને યોગ્ય રીતે સ્વ- પ્રમાણિત કરતા પહેલા અરજી ફોર્મ યોગ્ય રીતે ભરવું જરૂરી છે.

સ્ટેપ 7. અરજી ફોર્મ સબમિટ કરતી વખતે, ખાતરી કરો કે પરબિડીયુંને ચોક્કસ સરનામા સાથે લેબલ કરો અને તેને સત્તાવાર સૂચનામાં દર્શાવેલ સરનામા પર મોકલો. (Gujrat Vidyapith Recruitment 2023)

Gujrat Vidyapith Recruitment 2023 મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

ગુજરાત વિધ્યાપીઠ અમદાવાદ ભરતી નોટિફિકેશન અહિં ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવા માટેઅહિં ક્લિક કરો
What’s App ગ્રુપ અહિં ક્લિક કરો
જિલ્લા વાઈઝ
What’s Aap
અહિં ક્લિક કરો

Gujrat Vidyapith Recruitment 2023 સામાન્ય સૂચનાઓ, આવશ્યક માહિતી અને સ્પષ્ટતાઓ:

1. આ પોસ્ટ્સ કેવળ અસ્થાયી અને કરારના આધારે અથવા આઉટસોર્સ દ્વારા 11 મહિના માટે છે.અન્ય કોઈ લાભો આપવામાં આવશે નહીં.

2. ઓફિસમાં અરજી અને અન્ય દસ્તાવેજોની હાર્ડ કોપી મોકલશો નહીં.

3. જો જરૂરી હોય તો, એક નાબૂદી પરીક્ષણ ગોઠવવામાં આવશે.

4. ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 24.06.2023, 05:30 PM છે.

5. લાયક ઉમેદવારોને આગળની પ્રક્રિયા માટે ઈમેલ દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે.

6. 01.07.2023 થી 06.07.2023 લાયક ઉમેદવારોની આગળની ભરતી પ્રક્રિયા માટેની કામચલાઉ તારીખો.

7. આગળની પ્રક્રિયા પછી જોડાવાની કામચલાઉ તારીખ જારી કર્યાના એક સપ્તાહની અંદર રહેશેનિમણૂક પત્ર.

8. ઉમેદવારો કે જેઓ એક કરતાં વધુ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા ઈચ્છે છે તેમણે દરેક અરજી સાથે તમામ નિર્દિષ્ટ સહાયક દસ્તાવેજો સાથે નિયત ફોર્મેટ પર અલગ ઓનલાઈન અરજીઓ સબમિટ કરવાની રહેશે.9. ઉમેદવારે તેના જરૂરી દસ્તાવેજો એટલે કે લાયકાત, અનુભવ, જાતિ, અપલોડ કરવાના રહેશે.ઉંમર, અન્ય દસ્તાવેજો ઓનલાઈન એપ્લિકેશન પોર્ટલમાં પરિશિષ્ટ-1 પર આપવામાં આવેલી સૂચનાઓ અનુસાર.

10. ઓનલાઈન અરજી માટેની લિંક અને સંબંધિત માહિતી વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છેwww.gujaratvidyapith.org.

11. સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ઓનલાઈન અરજીની ચકાસણી કરવામાં આવશે અને માત્ર લાયક ઉમેદવારને જ ઈમેલ દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે.

12. નિર્ધારિત લાયકાત અને અનુભવ ન્યૂનતમ છે અને માત્ર એ હકીકત છે કે ઉમેદવારઇન્ટરવ્યુ/લેખિત કસોટી/કૌશલ્ય માટે બોલાવવા માટે તેને/તેણીને હકદાર બનાવશે નહીંપરીક્ષણ

13. ઉમેદવારો દ્વારા આપવામાં આવેલા ખોટા સરનામાને કારણે કોઈપણ ઈ-મેઈલ ખોવાઈ જવા, કોઈપણ સંદેશાવ્યવહારની ખોટ માટે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ જવાબદાર રહેશે નહીં.

14. જો કોઈ હોય તો અપડેટ માટે ઉમેદવારોને નિયમિતપણે www.gujaratvidyapith.org વેબસાઈટની મુલાકાત લેવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.

15. અરજી ફોર્મની રજૂઆત માત્ર ઓનલાઈન મોડ દ્વારા જ સ્વીકાર્ય છે.

16. કૃપા કરીને ફોર્મ ભરવા માટે કેપિટલ લેટર્સનો ઉપયોગ કરો.

17. કોઈપણ સંદર્ભમાં અધૂરી અરજીને બિલકુલ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.

18. ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી ફી રૂ. 500/- દરેક પોસ્ટ માટે. એપ્લિકેશન પ્રક્રિયાફી કોઈપણ સંજોગોમાં પરત કરવામાં આવશે નહીં.

19. પસંદગીની પ્રક્રિયામાં કોઈ અજાણતા ભૂલના કિસ્સામાં જે કોઈપણ સમયે શોધી શકાય છેનિમણૂક પત્ર જારી કર્યા પછી પણ સ્ટેજ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠનો અધિકાર અનામત છેઆવા ઉમેદવારોની ઉમેદવારી બદલો/પાછી ખેંચો/રદ કરો.

20. જાહેરાત કરાયેલ પોસ્ટની સંખ્યાને કામચલાઉ તરીકે ગણવામાં આવશે. ગૂજરાત વિદ્યાપીઠને ઈન્ટરવ્યુ/પસંદગી સમયે પોસ્ટની સંખ્યામાં વધારો/ઘટાડો કરવાનો અને બનાવવાનો અધિકાર રહેશેતે મુજબ નિમણૂંકો.

21. કોઈપણ ઉમેદવાર વતી કોઈપણ ફોર્મમાં પ્રચાર કરવાથી આવા ઉમેદવારોને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે.

22. દરેક પોસ્ટ માટે અલગ અરજી ફી સાથે અલગ અરજી સબમિટ કરવી જોઈએ.

23. ઓનલાઈન સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખે લાયકાત અને અનુભવની ગણતરી કરવામાં આવશેઅરજી એટલે કે 24.06.2023, 05:30 PM.

24. નિર્ધારિત લાયકાતો અને અનુભવ ન્યૂનતમ છે અને માત્ર એ હકીકત છે કે ઉમેદવાર પાસે સમાન છે તે તેને/તેણીને આગળની પ્રક્રિયા માટે બોલાવવા માટે હકદાર બનશે નહીં. યુનિવર્સિ‌ટીએ ઉમેદવારોને ઇન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવતાં લાયકાત અને અનુભવના લઘુત્તમ કરતાં વધુ અથવા તેને યોગ્ય લાગે તેવી અન્ય કોઈ શરતના આધારે વાજબી સંખ્યામાં પ્રતિબંધિત કરવાનો રહેશે.

25. કોઈ TA/DA ચૂકવવામાં આવશે નહીં.

26. પસંદગીની પ્રક્રિયામાં કોઈપણ વિવાદ/અસ્પષ્ટતાના કિસ્સામાં, ગુજરાત વિદ્યાપીઠના સક્ષમ અધિકારીનો નિર્ણય અંતિમ ગણાશે.

27. ઇન્ટરવ્યૂ ફિઝિકલ/ઓનલાઈન/હાઈબ્રિડ મોડમાંથી શરૂ કરવામાં આવશે.

28. ઉમેદવારે ઓનલાઈન સબમિટ કરેલ અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટેડ કોપી, ઈન્ટરવ્યુ સમયે તમામ પાસાઓ સાથે પૂર્ણપણે લાવવી આવશ્યક છે.

29. ઓનલાઈન સબમિટ કરેલ અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટેડ નકલ વિના, ઉમેદવારને કોઈપણ સંજોગોમાં ઈન્ટરવ્યુ માટે હાજર રહેવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં (ફક્ત શારીરિક ઈન્ટરવ્યુના કિસ્સામાં).

30. ઉમેદવારોએ તેમના સંબંધિત માટે સુનિશ્ચિત ઇન્ટરવ્યુ સમયના 1 કલાક પહેલા પહોંચવું આવશ્યક છેવિષય. (ફક્ત શારીરિક મુલાકાતના કિસ્સામાં).

31. આ પ્રક્રિયાને લગતી કોઈપણ પ્રશ્ન માટે ઈમેલ (recruitment@gujaratvidyapith.org) મોકલવા માટે નિઃસંકોચ.

32. પરિશિષ્ટ-I મુજબ ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવા માટેની માર્ગદર્શિકા.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs)

Gujrat Vidyapith Recruitment 2023 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

Gujrat Vidyapith Recruitment 2023 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

Gujrat Vidyapith Recruitment 2023 માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 24.06.2023 સાંજે 5:30 સુધી છે

વોટ્સએપ ગ્રુપ મહત્વપૂર્ણ લિંક:

વોટ્સએપ ગ્રુપમાં સાથે જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ માહિતી

  • આ લેખ દ્વારા, અમે તમને Gujrat Vidyapith Recruitment 2023 મુજબના સંવર્ગોમાં ભરવાની થતી જગ્યાઓની ભરતી 2023 ની માહીતી આપી રહ્યા છીએ જેઓની છેલ્લી તારીખ : 26-04-2023 છે. ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી અમે આપને પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.
  • આવી બીજી શૈક્ષણિક અપડેટ્સ તેમજ આવનારી ભરતી માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

Leave a Comment