IPR Scientific Assistant Recruitment 2023 | Last Date to Apply 15 March 2023 | IPR વૈજ્ઞાનિક સહાયક ભરતી 2023 |

IPR Scientific Assistant Recruitment 2023 | IPR વૈજ્ઞાનિક સહાયક ભરતી 2023 |

પ્લાઝ્મા સંશોધન સંસ્થા (IPR Scientific Assistant Recruitment 2023 ) એ એટોમિક એનર્જી વિભાગ, સરકારની સહાયિત સંસ્થા છે. બેઝિક પ્લાઝ્મા ફિઝિક્સ, મેગ્નેટિક કન્ફિનમેન્ટ ફ્યુઝન અને પ્લાઝમાના ઔદ્યોગિક અને સામાજિક કાર્યક્રમોના ક્ષેત્રોમાં સંશોધન અને વિકાસ પ્રવૃત્તિઓ માટે સમર્પિત ભારત. IPR ભાટ, ગાંધીનગર, ગુજરાતમાં સ્થિત છે અને તેની પ્રયોગશાળાઓનું વિસ્તરણ પણ છે ફેસિલિટેશન સેન્ટર ફોર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પ્લાઝ્મા ટેક્નોલોજીસ (FCIPT), સેક્ટર 25, ગાંધીનગર, ગુજરાત અને ગુવાહાટી, આસામ ખાતે સ્થિત સેન્ટર ફોર પ્લાઝમા ફિઝિક્સ (CPP- IPR) ખાતે.સીધી ભરતીના આધારે SC/ ST/ OBC શ્રેણી માટે નીચેની અનામત જગ્યાઓ માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઑનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે:

IPR વૈજ્ઞાનિક સહાયક ભરતી 2023

 • IPR (IPR Scientific Assistant Recruitment 2023)ગાંધીનગર એ સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટ પોસ્ટ માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. વધુ માહિતી જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, ખાલી જગ્યાની વિગતો, કેવી રીતે અરજી કરવી, મહત્વની તારીખો, અરજી ફી, વય મર્યાદા અને અન્ય માહિતી નીચે આપેલ છે.

IPR વૈજ્ઞાનિક સહાયક ભરતી

 • પોસ્ટનું નામ :- વૈજ્ઞાનિક સહાયક
 • કુલ પોસ્ટ્સ :- 51
 • નોકરીનું સ્થાન :- ગાંધીનગર/ ગુજરાત
 • સત્તાવાર વેબસાઇટ :- www.ipr.res.in
 • છેલ્લી તારીખ :- 15-03-2023

SMC સુરત MPHW પ્રોવિઝનલ આન્સર કી ડાઉનલોડ 2023

શૈક્ષણિક લાયકાત:

 • કૃપા કરીને શૈક્ષણિક લાયકાત માટે સૂચના વાંચો.
 • અરજી ફી, વય મર્યાદા અને અન્ય વિગતો:
 • કૃપા કરીને અરજી ફી, વય મર્યાદા અને અન્ય વિગતો માટે અધિકૃત સૂચના વાંચો. સૂચના ડાઉનલોડ લિંક નીચે આપેલ છે.

ઉંમર મર્યાદા / વય મર્યાદા:

 • ન્યૂનતમ ઉંમર 18 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 30 વર્ષ. સમયાંતરે સુધારેલા વિષય પર કેન્દ્ર સરકારના આદેશો અનુસાર મહત્તમ વય મર્યાદામાં છૂટછાટ સ્વીકાર્ય રહેશે.

પગાર સ્તર

 • પે મેટ્રિક્સનું લેવલ-6 અને પ્રારંભિક મૂળભૂત પગાર ₹35,400/- pm. (7મી સીપીસી મુજબ).

અરજી ફી:

 • (1) :- SC/ST/સ્ત્રી/PwBD/EWS/ ભૂતપૂર્વ સૈનિક :- 00
 • (2) :- અન્ય શ્રેણીઓ માટે :- 200

ચુકવણીની રીત :

માત્ર ઓનલાઈન દ્વારા (એસબીઆઈ કલેક્ટ)ઑનલાઇન ચુકવણી માટેનાં પગલાં:

 • 1. SBI કલેક્ટની મુલાકાત લો: https:// www.onlinesbi.com/ sbicollect/ icollecthome.htm
 • 2. પ્રોસીડ- સ્ટેટ ઓફ કોર્પોરેટ/ સંસ્થા: ગુજરાત
 • 3. કોર્પોરેટ/ સંસ્થાનો પ્રકાર: અન્ય
 • 4. અન્ય નામ: પ્લાઝમા સંશોધન સંસ્થા
 • 5. ચુકવણી શ્રેણી પસંદ કરો: અરજી ફી IPR
 • 6. ટિપ્પણી કોલમમાં, કૃપા કરીને જાહેરાતનો ઉલ્લેખ કરો. નંબર અને પોસ્ટ કોડ
 • 7. ચુકવણી કરો.
 • 8. રસીદ છાપો/ ડાઉનલોડ કરો.

1. પસંદગી પ્રક્રિયા

 • (IPR Scientific Assistant Recruitment 2023 ) જાહેરાતના જવાબમાં મળેલી ઓનલાઈન અરજીઓ, ઉમેદવાર દ્વારા ભરેલ વય, શૈક્ષણિક લાયકાત, શ્રેણી પ્રમાણપત્ર, ફી રસીદ વગેરે જેવા તમામ માપદંડોના આધારે માન્ય અરજીઓ માટે ચકાસણી કરવામાં આવશે. આગળની ભરતી પ્રક્રિયા માટે માત્ર માન્ય અરજદારો (માન્ય અરજીઓ ધરાવતા ઉમેદવારો)ને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી:

 • રુચિ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો અધિકૃત વેબસાઈટ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે અને ઓનલાઈન અરજી કરો બટન નીચે પણ અરજી કરી શકે છે.
 • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને 15/03/2023 (ti11 5.30 P.M) સુધીમાં સંસ્થાની વેબસાઇટ http://www.ipr.res.in/documents/jobs_career.html પર ઑનલાઇન અરજી કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
 • ઓનલાઈન અરજી ભરતી વખતે અરજદારોએ નીચેના દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા જરૂરી છે:
 • તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો રંગીન ફોટોગ્રાફ.
 • નીચેના સહાયક દસ્તાવેજોની નકલો:
 • ઉંમરનો પુરાવો. (સામાન્ય માહિતીના અનુક્રમ નંબર 13 પર ઉપરનો સંદર્ભ લો)
 • નિયત ફોર્મેટમાં જાતિ/સમુદાય/વર્ગનું પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો).
 • ફી ચુકવણીની રસીદની નકલ (જો લાગુ હોય તો).
 • શૈક્ષણિક માર્કશીટ / પ્રમાણપત્રો / ડિગ્રી.
 • અનુભવ પ્રમાણપત્ર (ઓ) (જો કોઈ હોય તો).
 • કોઈપણ અન્ય સંબંધિત દસ્તાવેજો).
 • મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે એપ્લિકેશન અને સહાયક દસ્તાવેજોની હાર્ડ કોપી મોકલવાની જરૂર નથી.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ:

 • ➤ IPR Scientific Assistant Recruitment 2023 ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 15-02-2023
 • ➤ IPR Scientific Assistant Recruitment 2023 ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 15-03-2023

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ:

ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
સૂચનાઅહીં ક્લિક કરો
અહીં ક્લિક કરો
IPR Scientific Assistant Recruitment 2023

નોંધ :- ઉમેદવારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના ફોર્મ ભરતા પહેલા અધિકૃત નોટિફિકેશનને ધ્યાનપૂર્વક વાંચે, પછી જ તેમનું ફોર્મ ભરો. – આ ઉપયોગી પોસ્ટની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર, વધુ પોસ્ટ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો.

whatsapp ગ્રુપ લિંક

મહત્વપૂર્ણ નોંધ.

મહત્વપૂર્ણ નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી આપવા માટે લેવામાં મા આવેલ છે કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

Leave a Comment