Multi Purpose Health Worker (Male) Mphw Certificate Examination 2023 | મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (પુરૂષ) સર્ટિફિકેટ તપાસ |

Multi Purpose Health Worker (Male) Mphw Certificate Examination | મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (પુરૂષ) સર્ટિફિકેટ તપાસ |

ગુજરાત સરકારપંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ પરિપત્ર ક્રમાંકઃ- મકમ-૨૦૨૦૨૩-ખ-૧૨- સચિવાલય ગાંધીનગરતા. ૦૩/૦૩/૨૦૨૩

જુદી જુદી જિલ્લા પંચાપત કચેરીઓમાં પંચાયત સેવાના વર્ગ-૩ સંવર્ગના મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (પુરૂષ) ( Multi Purpose Health Worker ) કર્મચારીઓ ધ્વારા રજુ કરેલ રાજ્ય તેમજ રાજ્ય બહારની પ્રાઇવેટ યુનીવર્સીટીના પ્રમાણપત્રો બાબતે નામ. ગુજરાત હાઇકોર્ટ ખાતે દાખલ થયેલ જુદા જુદા કોર્ટેક્સોમાં નામ, ગુજરાત હાઇકોર્ટના ઓરલ હુકમ તેમજ નામ, ગુજરાત હાઇકોર્ટ ખાતે દાખલ થયેલ એલ.પી.એ. ૧૪૧૧/૨૦૧૮ તથા અન્યમાં નામ. ગુજરાત હાઇકોર્ટના તા.૦૮/૦૩/૨૦૧૬ ધ્વારાનીચે મૂજબનો ઓરલ હુકમ કરેલ છે.

 • સંબંધિત જિલ્લા પંચાયતો, જો યોગ્ય જણાશે અને જો સલાહ આપવામાં આવશે, તો નવી કાર્યવાહી શરૂ કરવાની સ્વતંત્રતા રહેશે અને સમાપ્તિના આદેશને કારણ બતાવો નોટિસ તરીકે ગણ્યા પછી અને જવાબને ધ્યાનમાં લીધા પછી, અહીં ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ કાયદા અનુસાર આદેશો પસાર કરશે.
 • અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે અમે ડિપ્લોમા પ્રમાણપત્રોની સચ્ચાઈ, અધિકૃતતા અને માન્યતા અંગે કોઈ અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો નથી જે સંબંધિત રિટ અરજદારો દ્વારા તેમના રોજગાર સમયે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને તે સંબંધિત જિલ્લા પંચાયતો માટે ઓર્ડર પસાર કરવા માટે ખુલ્લા છે. જવાબને ધ્યાનમાં લીધા પછી, જો કોઈ હોય તો, તે રિટ અરજદારો દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવશે.
 • એ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં કોઈ કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરવામાં આવી નથી, ત્યાં સંબંધિત જિલ્લા પંચાયતોએ કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરવી જોઈએ અને જવાબને ધ્યાનમાં લીધા પછી, જો કોઈ હોય તો, રિટ અરજદારો દ્વારા કારણ બતાવો હેઠળ નિર્ધારિત સમયગાળાની અંદર રજૂ કરવામાં આવે છે, તેને આદેશો પસાર કરવાની સત્તા આપવામાં આવે છે. યોગ્યતાઓ પર અને કાયદા અનુસાર. જો કે, તે રિટ અરજદારોના સંદર્ભમાં જેમને કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે પરંતુ સમાપ્તિનો આદેશ આંતરિક તપાસ અહેવાલ પર આધારિત છે, આવા અહેવાલની નકલ તેઓને આપવામાં આવશે જેથી તેઓ આ મુદ્દા પર તેમનો અભિપ્રાય આપી શકે.
 • સંબંધિત રિટ અરજદારો, જેઓ હજુ સુધી પુનઃસ્થાપિત થયા નથી, વિદ્વાન સિંગલ જજના આદેશ અનુસાર, સંબંધિત જિલ્લા પંચાયતો દ્વારા આ હુકમની નકલ પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી એક મહિનાની બહારની મર્યાદામાં પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે.
 • તે પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે રિટ અરજદારોને કારણ બતાવો નોટિસ અથવા રિપોર્ટ આપવામાં આવે છે, કારણ કે કેસ હોઈ શકે, જિલ્લા પંચાયતોને તપાસ પૂર્ણ કરવામાં સંપૂર્ણ સહકાર આપશે અને તે જણાવવાની જરૂર નથી કે કોઈ પણ સંજોગોમાં આવા રિટ અરજદારો પૂછપરછમાં સહકાર આપવામાં નિષ્ફળ જાય તો, યોગ્ય સત્તાધિકારી કાયદા અનુસાર તેનો નિર્ણય કરવા માટે આગળ વધવાની સ્વતંત્રતા પર રહેશે.

નામ. ગુજરાત હાઇકોર્ટના ઉત ચુકાદા સંબંધમાં સર્વે જિલ્લા પંચાયત કચેરીઓને આનુષાંગિક કાર્યવાહી જણાવેલ સમયમર્યાદામાં કરવાની રહે છે. જુદી જુદી જિલ્લા પંચાયતો હેઠળ ફરજ બજાવતાં સંદિગ્ધ જણાયેલ પ્રમાણપત્રોવાળા મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર ( Multi Purpose Health Worker ) ના કેસોમાં વિભાગ દ્વારા તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ વિડીયો કોન્ફરન્સ તેમજ ત્યારબાદતા.૨૧/૧૦/૨૦૨૨ના પવથી નામ.ગુજરાત હાઈકોર્ટના ઉક્ત ખાદેશ મૂજબની કાર્યવાહી કરવા જણાવેલ છે,

નામ, ગુજરાત હાઇકોર્ટ ખાતે દાખલ થયેલ સમાન પ્રકારના કેસોની તપાસની કાર્યવાહીમાં તમામ જિલ્લા પંચાયતો ઘ્વારા એકસૂત્રતા જળવાઇ રહે તે માટે માર્ગદર્શિકા બહાર પડવાનું માવેલ છે. જે અન્વયે નીચે મુજબની માર્ગદર્શિકા બહાર પાડવામાં આવે છે. આ માર્ગદર્શિકા મૂજબ તમામ જિલ્લા પંચાયતોએ દિન-૩૦માં કાર્યવાહી પૂર્ણ કરીને વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરીને કરેલ કાર્યવાહીની હેવાલ મોકલી આપવાનો રહેશે.

પરિપત્ર :- ( Multi Purpose Health Worker )

(૧) નામ, કાઈકોર્ટના તા.૦૮/૦૩/૨૦૧૬ના પુકાદાને આધારે તેમજ આ ચુકાદાનો આધાર લઇને નામ, ગુજરાત હાઇકોર્ટના અન્ય આવા સમાન પ્રકારના કેસોમાં આવેલ ચુકાદાને ધ્યાને લઇને પુનઃ સ્થાપિત કરેલ હોય તેમજ આવા સમાન પ્રકારના કેસોમાં નોકરીમાં ચાલુ હોય તેવા તમામ મલ્ટીપપઝ હેલ્થ વર્કર (પુરૂષ) ( Multi Purpose Health Worker ) કર્મચારીઓને નવેસરથી દિન-૩માં કારણદર્શક નોટીસ આપવાની રહેશે. આ કારણદર્શક નોટીસમાં નામ. ગુજરાત હાઇકોર્ટના એલ.પી.એ. નં. ૧૪૧૧/૨૦૧૮ તથા અન્યના તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૨ના ચુકાદાનો તેમજ એમ.સી.એ. નં. ૧૪૨૦૧૮ ઇન એસ.સી.એ. નં. ૧૭૧૦૨/૨૦૧૫ના ચુકાદાનો તેમજ સંબંધિત કર્મચારીઓ ધ્વારા નામ. ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરેલ કેશોમાં આવેલ ચુકાદાઓનો ઉલ્લેખ અચૂક કરવાનો રહેશે.

(૨) કારણદર્શક નોટીસમાં દર્શાવેલ નિયત સમયમર્યાદામાં કર્મચારી પાસેથી તમામ આધારપુરાવા સાથે જવાબ મેળવવાનો રહેશે અને તેની તમામ વિગતો વિકાસ કમિશ્નરશ્રીને મોકલી આપવાની રહેશે. તેમજ તમામ કર્મચારીઓના જવાબો મેળવેલ છે એ મતલબનું જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ પ્રમાણપત્ર પણ મોકલી આપવાનું રહેશે.

(૩) વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી દ્વારા યુનિવર્સિટી દીઠ એક આંતરિક તપાસ સમિતિની રચના દિન-૫માં કરવાની રહેશે.

(૪) આંતરિક તપાસ સમિતિએ તેઓને સોંપાયેલ યુનિવર્સિટીમાંથી મેળવેલ તમામ કર્મચારીઓના પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ માટે જે તે યુનિવર્સિટી ખાતે રૂબરૂ ચકાસણી કરવાની રહેરો.

(૫) આંતરિક તપાસ સમિતિએ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ કરવા માટે નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાને લેવાના રહેશે:

 • 1. શું સંબંધિત યુનિવર્સિટીને યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન (UGC) દ્વારા “સ્વાસ્થ્ય અને સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટરમાં ડિપ્લોમા” આપવા માટે માન્યતા આપવામાં આવી છે?
 • 2. ઉમેદવારો દ્વારા ઉત્પાદિત માર્કશીટ/ પ્રમાણપત્ર અસલી છે કે નહીં?
 • 3. જો પ્રમાણપત્રો સંબંધિત યુનિવર્સિટી દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવે તોનીચેના રેકોર્ડની ચકાસણી કરવાની જરૂર છે:-
 • A. યુનિવર્સિટી દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રવેશની ચકાસણી.
 • B. સામાન્ય રજીસ્ટરની પ્રમાણિત નકલ જેમાં આ ઉમેદવારોના નામ છેનોંધાયેલ છે.
 • C. શું તેઓ યુનિવર્સિટીના અસલી વિદ્યાર્થીઓ છે?
 • D. પ્રવેશ પત્રની પ્રમાણિત નકલ.
 • 4. યુજીસીની માર્ગદર્શિકા મુજબ, સંબંધિત યુનિવર્સિટી, સંબંધિત યુનિવર્સિટી પ્રાદેશિક અધિકારક્ષેત્રની બહાર કેમ્પસ કેન્દ્રો ચલાવવા માટે હકદાર નથી. રાજ્ય આ સંદર્ભમાં, તે ચકાસવું જરૂરી છે કે શું આ ઉમેદવારોએ ઉપરોક્ત અભ્યાસક્રમ માટે સંબંધિત યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં અભ્યાસ કર્યો છે કે નહીં?
 • 5. યુજીસી દ્વારા ઉલ્લેખિત યુનિવર્સિટીઓની યાદીમાં યુનિવર્સિટીના નામનો સમાવેશ યુનિવર્સિટીને તેના પ્રોગ્રામર્સમાં પ્રવેશ આપવાની મંજૂરી આપતું નથી. યુજીસી અને સંબંધિત વૈધાનિક પરિષદો દ્વારા નિર્ધારિત ધોરણો અને ધોરણો અનુસાર પુસ્તકાલય, પ્રયોગશાળાઓ અને શિક્ષણ અને સહાયક કર્મચારીઓની નિમણૂક સહિત આવશ્યક શૈક્ષણિક અને ભૌતિક માળખાકીય સુવિધાઓનું નિર્માણ કર્યા પછી જ આ કરી શકાશે. તેથી, “ડિપ્લોમા ઇન હેલ્થ એન્ડ સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર” સંબંધિત યુનિવર્સિટીએ કઈ તારીખથી લાઇબ્રેરી, પ્રયોગશાળાઓ, શિક્ષણ/ સહાયક સ્ટાફની નિમણૂક સહિતની શૈક્ષણિક અને ભૌતિક માળખાકીય સુવિધાઓ ઊભી કરી છે તેની વિગતો તપાસવાની જરૂર છે.

(૬) ઉપરની વિગતોની ચકાસણી કર્યા બાદ આંતરિક તપાસ સમિતિએ તપાસ અહેવાલ સંબંધિત જિલ્લા પંચાયત કચેરીનેતેમજ વિકાસ કમિશ્નરથીની કચેરીને સોંપવાનો રહેશે.

(૭) જિલ્લા પંચાયત કચેરીઓને મળેલ તપાસ અહેવાલના આધારે તૈયાર કરેલ તપાસ અહેવાલ કર્મચારીને પુરો પાડીને સમયમર્યાદામાં કર્મચારીનો જવાબ મેળવીને યોગ્ય તે નિર્ણય કરવાનો રહેશે.

(૮) તપાસ અહેવાલ સંબંધમાં જે તે નિર્ણય સંબંધિત જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ લેવાનો રહેશે અને તે મુજબના હુકમ તેમની કક્ષાએથી કરવાના રહેશે.

(નરેન્દ્ર વાઘેલા) નાયબ સચિવપંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ

( Multi Purpose Health Worker ) મહત્વ ની લિંક્સ

Multi Purpose Health Worker
ઓફિશ્યલી પરીપત્ર
અહિં ક્લિક કરો
What’s App ગ્રુપ અહિં ક્લીક કરો
જિલ્લા વાઈઝ
What’s App ગ્રુપ
અહિં ક્લીક કરો

whatsapp ગ્રુપ લિંક

મહત્વપૂર્ણ નોંધ.

મહત્વપૂર્ણ નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી આપવા માટે લેવામાં મા આવેલ છે કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

Leave a Comment