ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર :- 1 | khatakiy Exam Pepar No. :- 1

પેપર નંબર 1 અંગ્રેજી વ્યાકરણ

નમસ્કાર મિત્રો અહીં મૂકવામાં આવેલી માહિતી ખાતાકીય પેપર નંબર 3 અંગ્રેજી વ્યાકરણ ની છે જેમાં આપણે ખાતાકીય પરીક્ષા ના પેપર નંબર 1 ની માહિતી આપવામાં આવેલી છે જેમા કર્મચારીઓની ખાતાકીય પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થઈ શકે તેની MCQ ટાઈપ પ્રશ્નો ની અહીં મૂકવામાં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત અભ્યાસ અને પ્રેક્ટિસ માટે છે, જેની ”PDF” ફાઈલ પેપર નંબર વાઈઝ મૂકવામાં આવેલી છે જેથી કરીને કર્મચારીઓને તેને ડાઉનલોડ કરી પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન મેળવી શકે, તેના અનુસંધાને અહીં મૂકવામાં આવેલી માહિતી પેપર નંબર 1 અંગ્રેજી વ્યાકરણ ની ”MCQ” પ્રકાર ના પ્રશ્નો ની ”PDF” ફાઈલ મૂકવામાં આવી છે જેથી કરીને પરીક્ષાની યોગ્ય રીતે તૈયારી કરી શકાય.

ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર :- 1

વાચક મિત્રો અહી આપવામાં આવેલી માહિતી પેપર નંબર 1 અંગ્રેજી વ્યાકરણ છે જેને અનુસંધાને આપને માહિતી આપવામાં આવે શેકે MCQ ટાઈપ પ્રશ્નો આગામી ખાતાકીય પરીક્ષાઓના અતિ મહત્વના પ્રશ્નો હોય જેમાં પેપર નંબર 1 અંગ્રેજી વ્યાકરણ ના મહત્વ ના 25 ”MCQ” ના પ્રશ્નો અત્રે મૂકવામાં આવેલ છે અને કર્મચારીઓ ને લગત પ્રશ્નોત્તરી પણ આપવામાં આવેલી છે જે પ્રશ્નોતરી અમારા દ્વારા ”PDF”ફાઈલમાં આપેલ છે તો આ પેપર નંબર 1 અંગ્રેજી વ્યાકરણ પ્રશ્નપત્રો ની ”PDF” ની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા વિનંતી.

ખાતાકીય પરીક્ષા ના 25 MCQ પ્રશ્નપત્ર

ખાતાકીય પરીક્ષા ના અતી મહત્વની હોય પેપર નંબર 1 અંગ્રેજી વ્યાકરણ જેમાં ના 25 MCQ પ્રશ્નો આપવામાં આવેલ છે જે આવનાર ખાતાકીય પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે જેથી કરીને આપેલી ”PDF” ને ડાઉનલોડ કરી પ્રશ્નોની તૈયારી કરો જેથી કરીને આવનાર પરીક્ષા સરળતાથી આપી શકાય.

25 MCQ પ્રશ્નપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે

જો તમારે પેપર નંબર 1 ની MCQ પ્રશ્નોની ”PDF” ડાઉનલોડ કરવી હોય તો👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 ક્લિક કરો

જો ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર 1 ના પ્રશ્નો ના જવાબો સહિત ”PDF” કાઈલ ડાઉનલોડ કરવી હોય તો અહી આપેલ લીંક પર ક્લિક કરો.

WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાવ

મહત્વપૂર્ણ નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી માટે લખવામાં આવેલ છે જેથી કરી સરકારી કર્મચારીઓ ખાતાકીય પરીક્ષા ની યોગ્ય તૈયારી કરી શકે.

Leave a Comment