ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર 1

નમસ્કાર મિત્રો અહીં મુકવામાં આવેલ ગુજરાતી વ્યાકરણ માહિતી ખાતાકીય પરીક્ષા ના પેપર નંબર 1 ની ગુજરાતી વ્યાકરણ માટે ની માત્ર અભ્યાસ અને પ્રેક્ટિસ માટે (pdf) પેપર મૂકવામાં આવેલ છે જેથી કરીને કર્મચારીઓને પરીક્ષા માટે તૈયારી કરી શકે તેમજ pdf તૈયારી માટે ડાઉનલોડ કરી શકે જેમાં પ્રશ્ન પેપર નંબર મુજબ મૂકવામાં આવશે. જેથી કરીને પરીક્ષા તૈયારી સારી રીતે કરી શકે

પેપર નંબર :- 1 ગુજરતી વ્યાકરણ

વાચક મિત્રો જો આપને આગામી ખાતાકીય પરીક્ષા આવનાર હોય તો જેમાં અતી મહત્વની હોય તે માટે ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર 1 ગુજરાતી વ્યાકરણ જેમાં શબ્દભેદ, તળપદા શબ્દો, વાક્યના પ્રકારો, રૂઢિપ્રયોગો, સમાનાર્થી અને પર્યાયવાસી શબ્દો, ના 25 MCQ પ્રશ્નો આપવામાં આવેલ છે ને લગત પ્રશ્નોત્તરી પણ આવતી હોય જે પ્રશ્નોતરી માટે અમારી દ્વારા નીચે pdf ફાઈલ આપેલ છે. તો આ ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર 1 ગુજરતી વ્યાકરણ ના પ્રશ્ન પેપર નંબર 1 ની MCQ pdf ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા વિનંતી

જો ખાતાકીય પરીક્ષા પેપર નંબર 1 ના પ્રશ્નો ના જવાબો સહિત pdf કાઈલ ડાઉનલોડ કરવી હોય તો નીચે આપેલ લિંક પર જાવ.

Leave a Comment

%d bloggers like this: