GPSSB Multi Purpose HealthWorker 2023 Free Mock Test | MPHW Exam Free Online Test Series | Multipurpose Health Worker (MPHW) |

મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર (MPHW) નો હેતુ સામાન્ય ગ્રામ સ્તરે આરોગ્ય ને છેવાડા ના લોકો સુધી આરોગ્ય પહોસાડવ માટે આરોગ્ય ની ટીમ તૈયાર કરવા માટે છે જેઓ આરોગ્ય ટીમના સભ્યો તરીકે કાર્યક્ષમતાથી કાર્ય કરી શકે અને હોસ્પિટલો અને આવી અન્ય સંસ્થાઓ બંનેમાં સક્ષમતાનો સામનો કરવા સક્ષમ હોય.

બહુહેતુક આરોગ્ય કાર્યકર (MPHW) અભ્યાસક્રમ રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આરોગ્ય મિશનના લક્ષ્યોને હાંસલ કરવા માટે કુશળ અને અસરકારક પુરૂષ આરોગ્ય કાર્યકરોને તૈયાર કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, જેનો હેતુ દેશની આરોગ્ય પ્રણાલી અને આરોગ્યની સ્થિતિમાં સુધારો લાવવાનો છે. સામુદાયિક આરોગ્ય કાર્યકર્તાઓ સ્થાનિક પરિસ્થિતિઓ અનુસાર અને સ્થાનિક જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા પ્રાવીણ્યના નિર્ધારિત સ્તરે મૂળભૂત આરોગ્ય સંભાળની પ્રેક્ટિસ કરે છે. આગળ, કાર્યક્રમ સામાન્ય શૈક્ષણિક પેટર્ન તેમજ નર્સિંગમાં બંધબેસે છે.

MPHW Exam Free Online Test

ઓનલાઈન મોક ટેસ્ટ અથવા ફ્રી મોક ટેસ્ટની મદદથી GPSSB MPHW પરીક્ષા 2023 પાસે કરો. GPSSB પરીક્ષામાં દરેક સેમ્પલ પેપરનું ચોક્કસ વેઇટેજ હોય ​​છે તેથી કોઈપણ પેપર ચૂકશો નહીં. GPSSB મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર પરીક્ષા માટે તૈયારી કરો અને પ્રેક્ટિસ કરો અને તમારા ટેસ્ટ સ્કોર્સ સાથે મહેનત કરતા રહો. દરેક ટેસ્ટ આમને ખુબજ ઉપયોગી થશે.

MPHW પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ

ક્રમવિષયગુણભાષા
1.જનરલ નોલેજ :20ગુજરાતી
2.ગુજરાતી ભાષા અને ગ્રામર15ગુજરાતી
3.અંગ્રેજી ભાષા અને ગ્રામર :15અંગ્રેજી
4.જગ્યાને લગતા પ્રશ્નો :50ગુજરાતી
કુલકુલ ગુણ :100
GPSSB અભ્યાસક્રમ

ઓનલાઇન પરીક્ષા ની માહિતી.

ક્રમવિગતનોંધ
1.ઓનલાઇન પરિક્ષાMPHW
2.માર્કસ20
3.MCQ 20
4.CUT-OFF10

ઓનલાઈન ટેસ્ટ

ઓનલાઈન ટેસ્ટ આપવા માટે અહી ક્લિક કરો

Results

Congratulation

Please Try Again

#1. નીચે પૈકીનો કર્યો રોગ ઈડીસ મચ્છર દ્વારા નથી ફેલાતો

#2. કોઇ ચોક્કસ ભૌગોલીક વિસ્તારમાં કોઇ ચોક્કસ રોગના કેસો કે આરોગ્યને લગતી સમસ્યા સામાન્ય કરતા વધારે હોય તો તેનેશું કહેવાય?

#3. વેબ બઇઝ NIKSHAY પ્રણાલી કયા રોગ રોગોના સર્વેલાંસ માટે વપરાય છે?

#4. મનુષ્યની કરોડરજ્જુમાં કેટલા મણકા હોય છે?

#5. 1 ગ્રામ ચરબી કેટલી કેલરી આપે છે?

#6. ઇડિસ મચ્છર માટે નીચે પૈકી કઇ વાત સાચી નથી ?

#7. મોઢામાં ચાંદા પડવામો આવવું એ કથા વિટામીનની ખામીને કારણે થાય છે?

#8. ટેટનસ (Tetanus) ના મોટા ભાગના કેસ ચેપના કેટલા દિવસમાં થાય છે?

#9. માઇનીંગના વ્યવસાયમાં જેમકે કોલ ગોલ્ડ, સિલ્વર, લેડ જેવી ધાતુઓની ખાણોમાં કામ કરવાથી નીચેના પૈકી કયો રોગ થઇ શકે છે.

#10. હડકવાનું બીજુ નામ શું છે ?

#11. ટ્યુબર ક્યુલોસીસના દર્દી નિયમીત સારવાર ના લેતા અથવા સારવાર બંધ કરી દેતા થતા ટ્યુબર ક્યુલોસીસને શું કહે છે?

#12. એપેડેમીક ડ્રોપ્સી નીચેનામાંથી શાના દ્વારા થાય છે?

#13. બ્લડપ્રેશર વાળી વ્યક્તિને કેટલા ગ્રામ મીઠું પ્રતિ દિવસ (Pir day) ખાવાની સલાહ આપવી જોઇએ?

#14. નિપાહ વાયરસ સૌ પ્રથમ કયા દેશમાં જોવા મળ્યો હતો?

#15. ગુજરાત રાજ્યમાં બીપીએલ માતાઓથી જન્મેલા તમામ બાળકોને લાભાર્થીને કોઈપણ ખર્ચવિના તેમના નિયોનેટલ ઈન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ (લેવલ 2)માં સંભાળ સહિત ભાગીદાર બાળરોગ નિષ્ણાતો દ્વારા નવજાત સંભાળ માટે નીચે પૈકી કઇ યોજના ચાલીરહી છે.

#16. યુરીન સુગરની તપાસમાં કયુ સોલ્યુશન વપરાય છે.

#17. A- રુધિર જૂથ વાળી વ્યક્તિ કોને રુધિર આપી શકે?

#18. વ્યક્તિને રોગ થાય જ નહિ તેવું વાતાવરણ ઉભુ કરવુ એ કથા પ્રકારનો અટકાવ (પ્રિવેન્શન) છે?

#19. ખાદ્યચીજ સલામતી અને પ્રમાણ અધિનિયમ 200 મુજબ ભેળસેળ (Adulteration) કરનારને જ તે ભેળસેળ આરોગ્ય માટે નુકશાનકારક હોય તો નીચેના પૈકી કઇ રાજાની જોગવાઇ લાગુ પડી શકે?

#20. બગલમાં રાખવાના થર્મોમીટરની વિસંક્રમણ કાર્યપ્રણાલી (Disinfection Procedure)માં નીચેના પૈકી શેનો ઉપયોગ કરશો?

Finish

Leave a Comment